Kursy homiletyczno-administracyjne w PSD

Kursy homiletyczno-administracyjne w PSD

Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie odbył się kurs homiletyczno-administracyjny dla duchowieństwa ze wszystkich diecezji Cerkwi prawosławnej w Polsce. Organizatorami kursu było Prawosławne Seminarium Duchowne i Sekcja Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Podczas seminarium odbywającego się w dniach 22-25 września br., wyznaczeni duchowni, którzy na co dzień pełnią różne funkcje w parafiach, mający różny staż kapłański, uczestniczyli w kursie, którego celem było podniesienie umiejętności w dziedzinie głoszenia kazań i szeroko rozumianej, parafialnej administracji.

Kurs rozpoczęto 22 września molebnem w kaplicy seminaryjnej, który odprawił Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy. Plenarną część szkolenia rozpoczął metropolita Sawa, który zwrócił uwagę duchownych na dwie zasadnicze kwestie. Jego Eminencja przypomniał, że z chwilą przyjęcia święceń kapłańskich, duchowny wchodzi na Golgotę i Krzyż Pański, z którego sam dobrowolnie nie może zejść. W dalszej kolejności hierarcha zwrócił uwagę słuchaczy na to, że kapłan musi bardzo uważnie obserwować otaczający go świat, uświęcać go swoją modlitwą oraz swoim jestestwem.

W trakcie trwania kursu duchowni mieli możliwość uzyskania nowej wiedzy w cyklu wykładów. Między innymi, odbyły się prelekcje dotyczące sposobu przygotowywania kazań,  wyznaczania celu oraz omówienia sposobu ich wygłaszania, ze szczególnym uwzględnieniem czystości języka. Słuchacze mieli możliwość usystematyzowania dotychczasowej wiedzy w kwestiach związanych z prowadzeniem administracji cerkiewnej, z uwzględnieniem aktualnych przepisów RODO oraz zmian zachodzących w systemie prawnym.

Kurs szkoleniowy został zakończony wewnętrznym egzaminem z przygotowanego i wygłoszonego kazania, gdzie akcent położony został na treść i formę. Pod uwagę brane były także okoliczności jego wygłoszenia. Kurs homiletyczno-administracyjny w założenia organizatorów ma podwyższyć kwalifikacje w dziedzinie głoszenia kazań oraz administrowaniu parafią.

ks. Adam Dzienisiuk