Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2009

Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2009

We wtorek 11 czerwca 2019 roku w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie miała miejsce uroczystość 10-lecia ukończenia nauki przez alumnów rocznika 2006-2009. W tym dniu w progach swojej Alma Mater zgromadziło się siedmiu spośród dziewięciu z grona absolwentów.

Spotkanie rozpoczęła święta, Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Magnificencja Rektor ks. prof. Jerzy Tofiluk w asyście absolwentów: ks. Tomasza Kosińskiego, ks. Krzysztofa Matwiejuka, ks. Sylwestra Klebusa, ks. dr Gabriela Białomyzego, ks. Ignacego Szweca oraz ks. protodiakona Andrzeja Dawidziuka. Fragment Dziejów Apostolskich przypisany na ten dzień przeczytał dr Adam Pytel. Podczas św. Liturgii byli alumni mogli spotkać się po raz pierwszy przy jednym ołtarzu jako kapłani.

Podczas nabożeństwa wznoszono modlitwy dziękczynne za wszystkich absolwentów rocznika oraz wykładowców. Po liturgii ks. Rektor w swoim słowie skierowanym do absolwentów podkreślił powagę posługi kapłańskiej oraz wskazał na wartość celu edukacyjnego i wychowawczego tejże uczelni. Fakt, iż większość absolwentów rocznika przyjęła święcenia kapłańskie i wszyscy są związani z pracą dla dobra Cerkwi, daje satysfakcję, że cel ten został właściwie zrealizowany.

Absolwenci złożyli podziękowania Jego Eminencji Metropolicie Sawie za błogosławieństwo na to spotkanie, ks. Rektorowi za pomoc w organizacji spotkania, a także za przekazaną wiedzę, cenne doświadczenie, wychowanie oraz wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania skierowano również do wychowawcy rocznika – ks. mitrata Adama Siemieniuka – za opiekę pedagogiczną i duchową podczas całego procesu edukacyjnego w murach tejże uczelni.

Po nabożeństwie miała miejsce wspólna agapa, podczas której absolwenci dzielili się wspomnieniami z okresu edukacji w Seminarium, jak też doświadczeniami oraz wyzwaniami związanymi z posługą duszpasterską w naszej Cerkwi.

dr Adam Pytel