Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2008

Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2008

W ostatni dzień maja br. w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie miała miejsce radosna uroczystość 10-lecia ukończenia nauki przez alumnów z rocznika 2005-2008. Spośród jedenastoosobowego grona byłych studentów przybyło siedem osób.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Rektor Jerzy Tofiluk. Asystowali mu: ks. Andrzej Konachowicz, ks. Jarosław Szmajda, ks. Piotr Omelczuk, ks. Kasjan Stefaniuk, ks. Jarosław Grycz, ks. Tomasz Paszko oraz ks. Adam Magruk. Podczas nabożeństwa wznoszone były dziękczynne modlitwy za cały „rocznik”, zarówno za tych obecnych jak i tych, którym obowiązki nie pozwoliły tego dnia być razem z pozostałymi absolwentami. Nie zapomniano również o modlitewnym wspomnieniu wykładowców, którzy odeszli już do wieczności tj. ks. Marianie Bendza, ks. Włodzimierzu Trusiewiczu, dr. Marku Ambrożym oraz mgr. Romanie Gałanie.

Po zakończeniu liturgii ks. Rektor w pierwszej kolejności w imieniu Jego Eminencji Metropolity Sawy odznaczył byłego wykładowcę seminarium ks. Aleksego Andrejuka Orderem św. Marii Magdaleny za wieloletnią pracę i wkład w edukację przyszłej kadry duchownych w naszej cerkwi. Następnie w ciepłych słowach zwrócił się do przybyłych absolwentów. Wyraził ogromną radość z faktu, iż w tym dniu wszyscy razem mieli okazję uczestniczenia w nabożeństwie, gromadząc się wokół św. ołtarza już jako kapłani. Podkreślił ponadto, że największym darem, jakiego stali się oni uczestnikami jest możliwość sprawowania sakramentu Eucharystii, który powinni cenić i chronić jak największy skarb. Pożyczył zgromadzonym błogosławieństwa Bożego w miejscu, gdzie każdy z nich niesie swoją duszpasterską posługę.

Byli alumni ze swojej strony złożyli swoje gorące podziękowania ks. Rektorowi, wychowawcy klasowemu ks. Adamowi Misijukowi oraz wszystkim wykładowcom za trud wychowania, przekazaną wiedzę oraz porady duchowe, którymi dzielili się oni przez trzy lata pobytu w seminarium.

Spotkanie zwieńczyła wspólna agapa, która stała się doskonałą okazją do wspólnych wspomnień, pięknych i niezapomnianych lat pobytu w Alma Mater.

Tekst: ks. Adam Magruk
Zdjęcia: ks. Piotr Omelczuk