Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2006

Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2006

10 listopada 2016 w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie odbyła się uroczystość 10-lecia ukończenia nauki przez alumnów z rocznika 2003-2006.

Na jubileusz stawili się wszyscy absolwenci, spośród których większość od kilku lat niesie posługę kapłańską w parafiach Cerkwi prawosławnej w Polsce. Uroczystości rozpoczęły się Świętą Liturgią, po której odprawiono dziękczynny molebien.

W swoim słowie do absolwentów, JE Metropolita Sawa, powiedział, że należy dziękować Bogu za spokojne czasy, w których przyszło żyć obecnemu pokoleniu. Ten okres powinniśmy wszyscy wykorzystać do tego, by wzmocnić się w wierze i przygotować do czasów, które niechybnie nastąpią, czasów destabilizacji, niepokojów i walk wewnętrznych, podczas których nasza wiara zostanie wystawiona na próbę. Dziękował też o.Rektorowi oraz kadrze nauczycielskiej za pracę, którą wykonali przy kształceniu zebranych absolwentów, podkreślając, że ten proces zawsze odbywa się w dwóch kierunkach, i że uczniowie też zostawiają swój ślad na nauczycielu.

Absolwenci dziękowali Jego Eminencji za przybycie, o.Rektorowi, wychowawcy – o.Aleksemu Andrejukowi oraz przybyłym nauczycielom za ich trudy i możliwość modlitewnego spotkania po latach.

W roku 2006 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończyli (w kolejności alfabetycznej): o. Włodzimierz Dejneko, o. Łukasz Godun, o. Grzegorz Klimiuk, o. Adam Krysztopowicz, o. Marcin Kuźma, lektor Grzegorz Makal, o. Michał Ostapczuk, lektor Mikołaj Podolec, o. Paweł Sidoruk oraz Thiago Odin Munis Freire.