Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020

Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy to jeden z najważniejszych dni roku liturgicznego dla Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Zgodnie z tradycją, właśnie tego dnia studenci, wykładowcy i parafianie spotykają się po raz pierwszy w cerkwi seminaryjnej po wakacyjnej przerwie. 21 września jest dniem inauguracji nowego roku akademickiego.

Uroczyste obchody tego dnia rozpoczęły się w przededniu święta nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył rektor seminarium, ks. prof. Jerzy Tofiluk w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

Centralnym nabożeństwem cyklu dobowego jest Boska Liturgia. W dniu święta o godzinie 9.00 wybrzmiała pierwsza w tym roku akademickim aklamacja “Błogosławione Królestwo…”. Wspólnie z księdzem rektorem nabożeństwo sprawowali prorektor seminarium ks. Tomasz Stempa, ks. Adam Misijuk, ks. Andrzej Kuźma, ks. Artur Aleksiejuk, ks. Łukasz Karlidze – z Gruzji, ks. Adam Magruk oraz księża diakoni – ks. Łukasz Leonkiewicz i ks. Marek Dądela. Podczas Liturgii i całonocnego czuwania śpiewał chór naszej uczelni.

Po przeczytaniu Ewangelii do zebranych zwrócił się z pasterskim pouczeniem ks. Rektor, który zwrócił uwagę zebranych na symbolikę ikony święta oraz szczególne znaczenie Najświętszej Bogurodzicy w życiu każdego kapłana.

Na koniec Liturgii wygłoszone zostały szczególne modlitwy (cs. mnogolestwije) za wykładowców, którzy w tym roku opuścili seminaryjne grono pedagogiczne. Ks. rektor podziękował za wieloletnią współpracę zasłużonym pracownikom, ks. dr. Henrykowi Paprockiemu, mgr. Mikołajowi Kozłowskiemu, matuszce mgr Ludmile Andrejuk i mgr Katarzynie Gawryluk oraz wręczył obecnym pamiątkowe ikony.

Bezpośrednio po Świętej Liturgii, w seminaryjnej świetlicy miało miejsce spotkanie inauguracyjne, które rozpoczęliśmy modlitwą Cariu Niebiesnyj. Zebranych powitał ks. rektor. W słowie powitalnym zawarł wiele wskazówek i ostrzeżeń dotyczących służby kapłańskiej we współczesnym świecie. Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i odebrali indeksy. NA pierwszy rok studiów przyjęto 17 osób. Immatrykulację zakończył wspólny śpiew studenckiego hymnu Gaudeamus igitur.

Kolejnym etapem spotkania był wykład ihumenii Katarzyny, przełożonej prawosławnego żeńskiego domu zakonnego w Zaleszanach. Prelekcja dotyczyła życia współczesnego Kościoła Prawosławnego w Albanii oraz postaci abp Anastasiosa, zwierzchnika Albańskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wykład tematyczny odbył się pod szyldem stowarzyszenia OrthPhoto.net, które w tym roku świętuje 15-lecie powstania.

Uroczystości zakończyła modlitwa, troparion święta “Narodziny Twoje, Bogurodzico, Dziewico…“. Po niej wykładowcy, goście i studenci udali się na wspólną agapę.

Tekst: lektor Radosław Szwedowski
Zdjęcia: Łukasz Troc i archiwum PSD