Inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019

W Prawosławnym Seminarium Duchownym, inauguracja nowego roku akademickiego tradycyjnie ma miejsce w dniu święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Już w wigilię święta, sprawowane było całonocne czuwanie, któremu przewodniczył rektor seminarium, ks. Jerzy Tofiluk.

W dniu święta (8/21 września) w cerkwi seminaryjnej sprawowana była Liturgia Święta. Wraz z Ks. rektorem Świętą Liturgię  sprawowali ks. dr Tomasz Stempa – prorektor, ks. dr Andrzej Kuźma, ks. dr Adam Magruk, oraz diakon dr Łukasz Leonkiewicz. Świątynia wypełniła się studentami, wykładowcami i osobami, które uczestniczą w seminaryjnym życiu liturgicznym.

Uroczystość inauguracji miała miejsce w auli Seminarium. Rozpoczęła się modlitwą „Cariu niebiesnyj”. Następnie ks. rektor powitał wszystkich zebranych wykładowców, pracowników i studentów. W swoim wystąpieniu, rektor podkreślił, że z jednej strony, z wiary i miłości rodzi się nadzieja poznania, przytaczając słowa św. Antoniego Wielkiego „dla wierzącego człowieka nie jest rzeczą trudną poznać Boga”. Chodzi tu o poznanie stojące ponad wszelkimi pojęciami, rozumiane jako intuicja tajemnic niebieskich, gdyż wiara nie jest rodzajem logicznej pewności, ale w swojej głębi jest spotkaniem z Chrystusem. Z drugiej strony, podkreślając tezę Ojców,  o niepoznawalności Boga, ks. rektor przytoczył słowa św. Grzegorza z Nazjanzu, że „Boga wypowiedzieć jest rzeczą niemożliwą, ale rozumem go pojąć – jeszcze bardziej niemożliwą”. Taki głęboki apofatyzm musi z konieczności zakładać konieczność modlitwy o pochodzący od Boga „dar ducha mądrości i objawienia” (Ef.1,16)

Następnie odbyło się ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku. Na pierwszy rok studiów zostało przyjętych 19 osób.

Po immatrykulacji studentów, pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosił dr nauk historycznych Grzegorz Jacek Pelica na temat 80-lecia tragicznych dla Kościoła prawosławnego wydarzeń na Chełmszczyźnie.

Uroczystość inauguracji zakończono modlitwą „Dostojno jest’”.