Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018

21 września 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego, już sześćdziesiąt siódmego, roku akademickiego. Fundamentem, który reguluje, oraz na którym opiera się życie i funkcjonowanie w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie jest przede wszystkim rok liturgiczny, dlatego też zgodnie z tradycją PSD, nowy rok akademicki rozpoczyna się w dzień święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, będącym pierwszym w kolejności świętem z grona 12-tu w cyklu rocznym nabożeństw.

Liturgiczne uroczystości rozpoczęły się w przeddzień wieczorem świątecznym całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył ks. rektor prof. dr Jerzy Tofiluk wraz z ks. dr. Tomaszem Stempą oraz ks. dr. Adamem Magrukiem. Było to pierwsze nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej po okresie wakacyjnym. W sam dzień święta odbyła się uroczysta świąteczna Boska Liturgia sprawowana przez w/w kapłanów oraz przybyłych duchownych, ks. dr. Andrzeja Kuźmę oraz ks. dr. Artura Aleksiejuka, wykładowców Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W nabożeństwie uczestniczyli świeccy wykładowcy, seminarzyści oraz parafianie.

Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Tomasz Stempa, prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego. Swoje rozważania rozpoczął od podkreślenia wyjątkowej roli święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, które jest pierwszym wielkim świętem w nowym roku liturgicznym, ale również rozpoczyna okres budowy naszego zbawienia, przypominając wszystkie zbawienne wydarzenia występujące w roku liturgicznym. Ks. prorektor zauważył, iż w tekstach liturgicznych całonocnego czuwania wspominane były różne postacie z czasów starotestamentowych, m.in. Adam i Ewa, Jesse i jego syn Dawid, Aaron, a przede wszystkim rodzice Matki Bożej – Joachim i Anna. Ks. Tomasz zwrócił uwagę, iż wszystkie wymienione osoby łączy wspólna cnota – jedna z trzech największych i najważniejszych w chrześcijaństwie – nadzieja; nadzieja w przyjście na świat Zbawiciela. Kaznodzieja podkreślił również trudną sytuację rodziców Matki Bożej, którzy byli obiektem pogardy innych, jednak byli oni wytrwali, posłuszni i odznaczali się nadzieją, i to pozwoliło im zrodzić dzieciątko, które było dopełnieniem ich miłości. Następnie Ks. Tomasz Stempa w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim, zwrócił się do studentów zaznaczając, iż owy wzór nadziei, który widzimy m.in. w Joachimie i Annie, jest adresowany właśnie do nich. Ks. prorektor wezwał studentów, aby nie wątpili w słuszność wyboru drogi, nie tracili nadziei w dopełnienie wybranej drogi, i aby przekazywali nadzieję wszystkim pragnącym usłyszeć słowa dobrej nadziei. Po zakończeniu nabożeństwa ks. rektor zwrócił się do zebranych, pozdrawiając ich ze świętem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy oraz inauguracją kolejnego roku akademickiego. Podziękował duchownym wspólnie sprawującym Boską Liturgię oraz przybyłym na nabożeństwo. Ks. rektor życzył sobie oraz wszystkim zebranym, aby Bóg błogosławił wszystkim oraz obdarzył nas mądrością, nie ludzką, filozoficzną, lecz mądrością, którą jest sam Jezus Chrystus.

Następnie na auli seminaryjnej odbyła się oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego. Ks. rektor powitał wszystkich zebranych, wykładowców, pracowników administracji, a w sposób szczególny studentów I roku, i do nich skierował swoje słowo podkreślając, iż Prawosławne Seminarium Duchowne nie jest zwykłą uczelnią oraz studenci powinni być świadomi tego faktu. Wyraził nadzieję, iż na tej uczelni, mimo różnych trudności, będą rozwijać swą wiarę. Ks. rektor podkreślił liturgiczny aspekt nauki w PSD oraz odniósł się do myśli św. Ojców, którzy mówili nie o poznaniu intelektualnym Boga, lecz o mistycznym, które realizuje się w liturgicznym, duchowym życiu człowieka. Ks. rektor wspomniał o odczuwaniu bliskości Boga, która kształtuje człowieka oraz życzył sobie i innym, aby poczuli tę bliskość Boga i pozostali Jemu wierni.

Kolejnym aktem inauguracji było ślubowanie studentów I roku, w którym zobowiązali się do posłuszeństwa władzom cerkiewnym oraz przestrzegania zasad panujących w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Na zakończenie uroczystości Ks. rektor Jerzy Tofiluk wygłosił wykład inauguracyjny na temat: Zagadnienie objawienia w Kościele prawosławnym. Ks. rektor omówił pojęcie objawienia rozróżniając je na objawienie naturalne – w stworzeniu i poprzez które możemy poznać Boga – oraz na objawienie nadnaturalne – Pismo Święte oraz Tradycja Święta. Ks. rektor wyjaśniał oba pojęcia odwołując się do symboliki nabożeństw i tekstów liturgicznych, ikonografii, filozofii, popierając je licznymi cytatami Ojców Kościoła, a przede wszystkim fragmentami z Pisma Świętego. Ks. rektor wyjaśnił również relację, która zachodzi między Pismem Świętym, a Tradycją Świętą oraz jakie pełnią funkcję w procesie poznawania i przybliżania się do Boga.

Uroczystości zakończyły się okolicznościowym obiadem.

Zdjęcia: Dawid Sulima