Inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017

Inauguracja nowego roku akademickiego 2016/2017

W dniu 21 września (według starego stylu 8 września), w dzień święta Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy odbyło się rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Cykl życia w Prawosławnym Seminarium Duchownym związany jest ściśle ze świętami cyklu rocznego. Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy jest pierwszym świętem w roku cerkiewnym i w tym dniu tradycyjnie rozpoczyna się nowy rok akademicki.

W przededniu święta wieczorem odbyło się pierwsze po okresie wakacyjnym całonocne czuwanie, któremu przewodniczył rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego ks. Jerzy Tofiluk. W dniu święta odprawiona została uroczysta Boska Liturgia, którą sprawowali kapłani będący wykładowcami seminarium wraz z rektorem na czele oraz goszczący diakoni z Litwy. Obecni byli również liczni świeccy wykładowcy. Po zakończeniu nabożeństwa rektor seminarium wygłosił homilię, w której podkreślał znaczenie Bogarodzicy w prawosławiu oraz powitał nowych studentów i podkreślił jak wielka odpowiedzialność ciąży na nich jako na przyszłych kapłanach.

Następnie na auli seminaryjnej miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego i powitanie nowych studentów. W słowie skierowanym do alumnów Jego Magnificencja podkreślił, iż seminarium jest szczególną szkołą, w której nacisk kładziony jest nie tylko na rozwój intelektualny, ale także na rozwój duchowy. Ks. Jerzy Tofiluk wyraził nadzieję, że wraz ze zdobywaniem nowej wiedzy seminarzyści nauczą się także modlitwy i będą wzrastać w wierze.

Po wystąpieniu rektora nowi alumni złożyli ślubowanie w którym zobowiązali się do troski o dobro cerkwi, posłuszeństwa władzom cerkiewnych i przestrzegania zasad panujących w seminarium. Do grona studentów dołączyło 18 alumnów.

Na zakończenie inauguracji nowo mianowany wykładowca i wychowawca Prawosławnego Seminarium Duchownego ks. Adam Magruk wygłosił wykład inauguracyjny na temat egzegezy wybranych terminów teologicznych.