Chrystus Zmartwychwstał – Wielki Tydzień i Pascha w PSD

Chrystus Zmartwychwstał – Wielki Tydzień i Pascha w PSD

Co możemy dać od siebie, Chryste, za ofiarę, którą za nas złożyłeś? Jakimi słowami możemy opiewać Twe chwalebne zwycięstwo? Słusznym było przerażenie Hadesu na wieść o Łazarzu! Oto nadszedł Zbawiciel, który na Swych ramionach podźwignął tysiące uciemiężonych. Oto nastał dzień Świętej Paschy! Oto nastał dzień wiecznego panowania Życia nad śmiercią!

Czcigodnemu Duchowieństwu, Wykładowcom, Pracownikom, Parafianom, Studentom oraz wszystkim Sympatykom naszej uczelni życzymy niekończącej się radości płynącej z wieści o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Niech te święte dni będą dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości nie tylko w samym okresie Paschy, ale na każdym kroku naszego życia, wszak zwycięstwo Zbawiciela nad śmiercią to osnowa naszej wiary i sens naszego chrześcijańskiego życia (1 Kor 15,14).