Absolwenci 2021 – zakończenie roku akademickiego 2020/2021

Absolwenci 2021 – zakończenie roku akademickiego 2020/2021

21 czerwca 2021 r., w dzień Świętego Ducha, miała miejsce uroczystość zakończenia roku akademickiego dla absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Boskiej Liturgii w seminaryjnej kaplicy sprawowali ks. rektor, prof. dr Jerzy Tofiluk, ks. dr Artur Aleksiejuk i ks. dr Tomasz Stempa. Podczas uroczystego nabożeństwa wznoszone były modlitwy za całą wspólnotę seminaryjną, a w sposób szczególny za absolwentów którzy w tym świątecznym dniu opuszczają swoją uczelnię.

Tegoroczna ceremonia odbyła się w wyjątkowy dzień roku liturgicznego – w drugi dzień święta Pięćdziesiątnicy, w dzień Świętego Ducha. Na zakończenie Boskiej Liturgii ze słowem do absolwentów zwrócił się Ks. Rektor. W swojej homilii podkreślił szczególną rolę Ducha Świętego w przyszłym kapłańskim życiu. Każdy człowiek ma w swoim sercu płomień łaski Ducha Świętego i należy go pielęgnować ponieważ łatwo jest go ugasić ale trudno jest go ponownie rozpalić. Ks. Jerzy wyraził także nadzieję że w przyszłości wszyscy razem, wykładowcy oraz absolwenci spotkają się przy jednym ołtarzu. Na zakończenie Ks. Rektor życzył absolwentom, aby nie przerywali swojego trudu edukacji, i kontynuowali go na dalszych etapach kształcenia teologicznego.

Absolwenci podarowali Kaplicy pw. Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy ikonę Trzech Świętych Hierarchów.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii miało miejsce uroczyste rozdanie dyplomów. Uroczystość zakończyła się wspólną agapą.

Społeczność Seminarium życzy wszystkim Absolwentom, by ziarno wiary i miłości, które zostało w Nich zasiane, wydało w przyszłości obfite plony.

lek. Jakub Greś, zdjęcia Grzegorz Wasiluk