Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Studia · Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2017/2018

I semestr (zimowy)

 • 8/21 września – Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku akademickiego.
 • 22 września – Początek zajęć dydaktycznych.
 • 14/27 września – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 26 września/9 października – Święto św. Jana Teologa. Wykłady odwołane.
 • 1/14 października – Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wykłady odwołane.
 • 30 października – 1 listopada – Dni rektorskie.
 • 21 listopada / 4 grudnia – Święto Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy. Święto seminaryjne.
 • 6/19 grudnia – Święto św. Mikołaja Cudotwórcy. Wykłady odwołane.
 • 23 grudnia 2017 – 9 stycznia 2018 – Przerwa świąteczna.

Rok 2018

 • 6/19 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego. Epifania. Wykłady odwołane.
 • 27 stycznia – Zakończenie I semestru.
 • 29 stycznia – 10 lutego – Przerwa międzysemestralna.

II semestr (letni)

 • 11 lutego – Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego – Święto Spotkania Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 19 – 25 lutego – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Wykłady odwołane.
 • 25 marca / 7 kwietnia – Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bugurodzicy. Wykłady odwołane.
 • 2-7 kwietnia – Wielki Tydzień. Wykłady odwołane.
 • 26 marca/8 kwietnia – Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 9-15 kwietnia – Przerwa świąteczna.
 • 1-3 maja – Dni rektorskie.
 • 4/17 maja – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 15/28 maja – Dzień Świętego Ducha. Wykłady odwołane.
 • 7 czerwca – Zakończenie zajęć dla studentów III roku.
 • 8-16 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla studentów III roku.
 • 17 czerwca – Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 18-21 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 22 czerwca – Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 21 września – Inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019.