Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Studia · Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017

I semestr (zimowy)

 • 8/21 września – Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku akademickiego.
 • 22 września – Początek zajęć dydaktycznych.
 • 14/27 września – Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 1/14 października – Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wykłady odwołane.
 • 29 października – 1 listopada – Dni rektorskie.
 • 21 listopada / 4 grudnia – Święto Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bugurodzicy. Święto seminaryjne.
 • 6/19 grudnia – Święto św. Mikołaja Cudotwórcy. Wykłady odwołane.
 • 23 grudnia – 9 stycznia – Przerwa świąteczna.
 • 1/14 stycznia – Święto św. Bazylego Wielkiego. Wykłady odwołane.
 • 6/19 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego. Epifania. Wykłady odwołane.
 • 28 stycznia – Zakończenie I semestru.
 • 29 stycznia – 11 lutego – Przerwa międzysemestralna.

II semestr (letni)

 • 12 lutego – Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego – Święto Spotkania Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 27 lutego – 4 marca – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Wykłady odwołane.
 • 25 marca / 7 kwietnia – Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bugurodzicy. Wykłady odwołane.
 • 9-15 kwietnia – Wielki Tydzień. Wykłady odwołane.
 • 3/16 kwietnia – Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 16-23 kwietnia – Przerwa świąteczna.
 • 1-3 maja – Dni rektorskie.
 • 12/25 maja – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 23 maja / 5 czerwca – Dzień Świętego Ducha. Wykłady odwołane.
 • 8 czerwca – Zakończenie zajęć dla studentów III roku.
 • 9-17 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla studentów III roku.
 • 18 czerwca – Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 19-21 czerwca – Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 22 czerwca – Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 21 września – Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018.