Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017

I semestr (zimowy)

Rok 2016

 • 8/21 września - Święto Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku akademickiego.
 • 22 września - Początek zajęć dydaktycznych.
 • 14/27 września - Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 1/14 października - Święto Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Wykłady odwołane.
 • 29 października - 1 listopada - Dni rektorskie.
 • 21 listopada / 4 grudnia - Święto Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bugurodzicy. Święto seminaryjne.
 • 6/19 grudnia - Święto św. Mikołaja Cudotwórcy. Wykłady odwołane.
 • 23 grudnia 2016 - 9 stycznia 2017 - Przerwa świąteczna.

Rok 2017

 • 1/14 stycznia - Święto św. Bazylego Wielkiego. Wykłady odwołane.
 • 6/19 stycznia - Święto Chrztu Pańskiego. Epifania. Wykłady odwołane.
 • 28 stycznia - Zakończenie I semestru.
 • 29 stycznia - 11 lutego - Przerwa międzysemestralna.

 

II semestr (letni)

 • 12 lutego - Początek nowego semestru.
 • 2/15 lutego - Święto Spotkania Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 27 lutego - 4 marca - Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu. Wykłady odwołane.
 • 25 marca / 7 kwietnia - Święto Zwiastowania Przenajświętszej Bugurodzicy. Wykłady odwołane.
 • 9-15 kwietnia - Wielki Tydzień. Wykłady odwołane.
 • 3/16 kwietnia - Pascha. Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 • 16-23 kwietnia - Przerwa świąteczna.
 • 1-3 maja - Dni rektorskie.
 • 12/25 maja - Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Wykłady odwołane.
 • 23 maja / 5 czerwca - Dzień Świętego Ducha. Wykłady odwołane.
 • 8 czerwca - zakończenie zajęć dla studentów III roku.
 • 9-17 czerwca - Sesja egzaminacyjna dla studentów III roku.
 • 18 czerwca - Zakończenie roku dla absolwentów.
 • 19-21 czerwca - Sesja egzaminacyjna dla studentów I i II roku.
 • 22 czerwca - Zakończenie roku dla studentów I i II roku.
 • 21 września - Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018.