Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

22 października/ 4 listopada 2017 r. Sobota św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych. 

  • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

23 października/ 5 listopada 2017 r. Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

26 października/ 8 listopada 2017 r. Środa. Św. wielkiego męcz. Dymitra.

  • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

29 października/ 11 listopada 2017 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

30 października/ 12 listopada 2017 r. Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

1/14 listopada 2017 r. Św. św. darmo leczących Kosmy i Damiana.

  • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

5/18 listopada 2017 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

6/19 listopada 2017 r. Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.