Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

6/19 kwietnia 2019 r. Piątek.

 • 21:00 – Jutrznia.

7/20 kwietnia 2019 r. Sobota Łazarza. Wskrzeszenie św. Łazarza.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

8/21 kwietnia 2019 r. Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

9/22 kwietnia 2019 r. Wielki Poniedziałek.

 • 7:00 – Nabożeństwo godzin z czytaniem Ewangelii (Mt 1,1 – Mk 9,16). Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 17:00 – Jutrznia.

10/23 kwietnia 2019 r. Wielki Wtorek.

 • 7:00 – Nabożeństwo godzin z czytaniem Ewangelii (Mk 9,17 – Łk 16,18). Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 17:00 – Jutrznia.

11/24 kwietnia 2019 r. Wielka Środa.

 • 7:00 – Nabożeństwo godzin z czytaniem Ewangelii (Łk 16,19 – J 13,32). Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 17:00 – Jutrznia.

12/25 kwietnia 2019 r. Wielki Czwartek.

 • 17:00 – Jutrznia z czytaniem 12 perykop Ewangelii o męce i śmierci Chrystusa (Strasti).

13/26 kwietnia 2019 r. Wielki Piątek. Wspomnienie Męki Pańskiej.

 • 9:00 – Królewskie godziny
 • 16:00 – Wieczernia z wyniesieniem Całunu (płaszczanicy).

14/27 kwietnia 2019 r. Wielka Sobota.

 • 2:00 – Jutrznia z obrzędem pogrzebu. Nabożeństwo godzin. Liturgia św. Bazylego Wielkiego.
 • 17:00 – Czytanie Dziejów Apostolskich.
 • 23:30 – Nabożeństwo o północy (Połunoszcznica).

15/28 kwietnia 2019 r. Wielkanoc. Zmartwychwstanie Chrystusa.

 • 00:00 – Procesja (Krestnyj chod). Jutrznia paschalna. Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.