Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

7/20 września 2017 r. Środa.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

8/21 września 2017 r. Czwartek. Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku akademickiego.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.