Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

 

22 października/4 listopada 2018 r. Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

23 października/5 listopada 2018 r. Poniedziałek. Św. Apostoła Jakuba, brata Pańskiego.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

26 października/8 listopada 2018 r. Św. wielkiego męcz. Dymitra z Tesaloniki.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. 

28 października/10 listopada 2018 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

29 października/11 listopada 2018 r. Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy. 

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

1/14 listopada 2018 r. Środa. Św. św. darmo leczących Kosmy i Damiana.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

4/17 listopada 2018 r. Sobota. 

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

5/18 listopada 2018 r. Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

7/20 listopada 2018 r. Wtorek.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

8/21 listopada 2018 r. Środa. Św. Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

11/24 listopada 2018 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

12/25 listopada 2018 r. Niedziela XXVI po Pięćdziesiątnicy.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

13/26 listopada 2018 r. Poniedziałek. Św. Jana Chryzostoma.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

14/27 listopada 2018 r. Wtorek. Św. Apostoła Filipa.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

16/29 listopada 2018 r. Czwartek. Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza.

 • 7:00 – liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.