Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

28 stycznia/10 lutego 2019 r. Niedziela XXXVII po Pięćdziesiątnicy, o Zacheuszu.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

30 stycznia/12 lutego 2019 r. Wtorek. Sobór Trzech Wielkich Hierarchów i Nauczycieli Kościoła.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma (w języku greckim).

1/14 lutego 2019 r. Czwartek. Wigilia święta Spotkania Pańskiego.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

2/15 lutego 2019 r. Święto Spotkania Pańskiego.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

3/16 lutego 2019 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

4/17 lutego 2019 r. Niedziela o faryzeuszu i celniku.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. 

9/22 lutego 2019 r. Piątek. Zakończenie święta Spotkania Pańskiego.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

10/23 lutego 2019 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

11/24 lutego 2019 r. Niedziela o synu marnotrawnym.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

17 lutego/ 2 marca 2019 r. Sobota Rodzicielska (mięsopustna).

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

18 lutego/3 marca 2019 r. Niedziela o sądzie ostatecznym. Mięsopustna.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

24 lutego/9 marca 2019 r. Sobota. Pierwsze i drugie odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

25 lutego/10 marca 2019 r. Niedziela przebaczenia win. Seropustna.

 • 9:00 Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.