Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

31 grudnia 2017/13 stycznia 2018 r. Sobota. Zakończenie święta Narodzenia Chrystusa.

 •  8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

1/14 stycznia 2018 r. Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy. Obrzezanie Pańskie. Św. Bazylego Wielkiego.

 • 9:00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

5/18 stycznia 2018 r. Czwartek.

 •  7:00 Królewskie godziny święta Objawienia. Liturgia św. Bazylego Wielkiego rozpoczynająca się wieczernią z czytaniem 13 paremii. Wielkie poświęcenie wody.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

6/19 stycznia 2018 r. Piątek. Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 •  9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wielkie poświęcenie wody.
 • 21:00 – wieczernia z wielkim prokimenonem.

7/20 stycznia 2018 r. Sobota po święcie Objawienia. Synaksa ku czci św. Jana Chrzciciela.

 •  8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – całonocne czuwanie

8/21 stycznia 2018 r. Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy, po święcie Objawienia. O Zacheuszu.

 •  9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

14/27 stycznia 2018 r. Sobota.Zakończenie święta Objawienia Pańskiego.

 •  8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

15/28 stycznia 2018 r. Niedziela o celniku i faryzeuszu.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.