Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

1/14 marca 2018 r. Środa.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.

3/16 marca 2018 r. Piątek.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 21:00 – Jutrznia.

4/17 marca 2018 r. Sobota. Wspomnienie zmarłych.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

5/18 marca 2018 r. IV Niedziela Wielkiego Postu. Św. Jana Klimaka.

 • 9:00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

7/20 marca 2018 r. Wtorek. 

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.

8/21 marca 2018 r. Środa.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 17:00 – Jutrznia z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety.

9/22 marca 2018 r. Czwartek. Św. św. 40 męcz. z Sebasty.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.

10/23 marca 2018 r. Piątek.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 21:00 – Jutrznia z czytaniem akatystu do Najświętszej Bogurodzicy.

11/24 marca 2018 r. Sobota Akatystu. Wychwalanie Matki Bożej.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

12/25 marca 2018 r. V Niedziela Wielkiego Postu. Św. Marii Egipcjanki.

 • 9:00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

15/28 marca 2018 r. Środa.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.

17/30 marca 2018 r. Piątek.

 • 7:00 – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 21:00 – Jutrznia.

18/31 marca 2018 r. Sobota Łazarza.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

19 marca/1 kwietnia 2018 r. Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.