Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

30 września/13 października 2017 r. Piątek. 

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

1/14 października 2017 r. Sobota. Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy. 

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

2/15 października 2017 r. Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

6/19 października 2017 r. Czwartek. Św. apostoła Tomasza.

  • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

8/21 października 2017 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

9/22 października 2017 r. Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

15/28 października 2017 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

16/29 października 2017 r. Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.