Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

.

22 kwietnia/5 maja 2018 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

23 kwietnia/6 maja 2018 r. Niedziela V po Wielkanocy. O Samarytance. Św. wielkiego męcz. Jerzego

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

25 kwietnia/8 maja 2018 r. Wtorek. Św. Apostoła i Ewangelisty Marka

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

26 kwietnia/9 maja 2018 r. Środa. 

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

29 kwietnia/12 maja 2018 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwania.

30 kwietnia/13 maja 2018 r. Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu. Św. Ap. Jakuba Zebedeusza.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

2/15 maja 2018 r. Wtorek.

 • 21:00 – Jutrznia zakończenia święta Pachy.

3/16 maja 2018 r. Środa. Zakończenie święta Paschy.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

4/17 maja 2018 r . Czwartek. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

6/19 maja 2018 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

7/20 maja 2018 r. Niedziela VII po Wielkanocy. Św. św. Ojców I Soboru Powszechnego.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

8/21 maja 2018 r. Poniedziałek. Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

9/22 maja 2018 r. Wtorek. Przeniesienie relikwii św. Mikołaja.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

10/23 maja 2018 r. Środa. Św. Apostoła Szymona Zeloty.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

11/24 maja 2018 r. Czwartek. Św. św. Cyryla i Metodego.

 • 7:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

12/25 maja 2018 r. Piątek. Zakończenie święta Wniebowstąpienia.

 • 7:00 Liturgia św. Jana Chryzostoma.

13/26 maja 2018 r. Sobota Rodzicielska.

 • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

14/27 maja 2018 r. Pięćdziesiątnica. Dzień Świętej Trójcy.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. Wieczernia z czytaniem modlitw na klękanie.

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.