Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

4/17 lutego 2018 r. Sobota.

 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

5/18 lutego 2018 r. Niedziela Przebaczenia Win. Niedziela seropustna.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

6/19 lutego 2018 r. Poniedziałek. Początek Wielkiego Postu. I tydzień Wielkiego Postu.

 • 7:00 – Jutrznia. Godziny kanoniczne. Wieczernia.
 • 17:00 – Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety.

7/20 lutego 2018 r. Wtorek.

 • 7:00 – Jutrznia. Godziny kanoniczne. Wieczernia.
 • 17:00 – Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety.

8/21 lutego 2018 r. Środa.

 • 7:00 – Jutrznia. Godziny kanoniczne. Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 17:00 – Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety.

9/22 lutego 2018 r. Czwartek.

 • 7:00 – Jutrznia. Godziny kanoniczne. Wieczernia.
 • 17:00 – Wielkie powieczerze z czytaniem kanonu św. Andrzeja z Krety

10/23 lutego 2018 r. Piątek.

 • 7:00 – Jutrznia. Godziny kanoniczne. Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów.
 • 17:00 – Jutrznia.

11/24 lutego 2018 r. Sobota. Wspomnienie cudu św. Teodora Tyrona.

 • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
 • 17:00 – Całonocne czuwanie.

12/25 lutego 2018 r. I Niedziela Wielkiego Postu. Triumf Ortodoksji.

 • 9:00 – Liturgia św. Bazylego Wielkiego.

 

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.