Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kaplica · Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

20 maja/2 czerwca 2018 r. 

  • 8:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.
  • 17:00 – Całonocne czuwanie.

21 maja/3 czerwca 2018 r. Niedziela I po Pięćdziesiątnicy. 

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma. 

27 maja/9 czerwca 2018 r. Sobota

  • 17:00 – Całonocne czuwanie

28 maja/10 czerwca 2018 r. Niedziela II po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

3/16 czerwca 2018 r. Sobota.

  • 17:00 – Całonocna czuwanie.

4/17 czerwca 2018 r. Niedziela III po Pięćdziesiątnicy.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

9/22 czerwca 2018 r. Piątek. Zakończenie roku akademickiego.

  • 9:00 – Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 


Ogólny porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.