Zarządzenie nr 6/2020 z 2 września 2020 r. Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

|

W dniu 2 września 2020 roku Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego wydał Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

« Wróć