Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy 2020 – ważne informacje

|

Dnia 4 grudnia Kościół prawosławny obchodzi jedno z dwunastu świąt – Wprowadzenie do świątyni Najświętszej Bogurodzicy. Dzień ten jest również świętem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Tegoroczne obchody święta Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy będą miały inny charakter.

Ze względu na ogólnokrajowe restrykcje i regulacje epidemiologiczne oraz możliwości lokalowe, tegoroczne nabożeństwa święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni  sprawowane będą przez duchownych, którzy są jednocześnie wykładowcami w PSD, a w nabożeństwach będą uczestniczyć tylko wykładowcy PSD (osoby świeckie) i  tylko studenci, którzy  mieszkają w internacie Seminarium.  

Nabożeństwa całonocnego czuwania (czwartek – 3 grudnia, godz. 17:00) i Świętej Liturgii (piątek 4 grudnia godz. 9:00) będą transmitowane na naszej stronie Facebookowej.

« Wróć