Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Konsultacje

Terminy konsultacji ze studentami IOS w semestrze letnim 2019/2020

  • 24.02 – 28.02.2020
  • 16.03 – 21.03.2020 – konsultacje odwołane zarządzeniem Rektora
  • 06.12 – 10.04.2020 
  • 11.05 – 16.05.2020
  • 09.06 – 20.06.2020 – sesja