Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Konsultacje

Terminy konsultacji ze studentami ITS i sektora niestacjonarnego w semestrze letnim 2018/2019

  • 18.02 – 23.02.2019
  • 18.03 – 23.03.2019
  • 15.04 – 20.04.2019 
  • 13.05 – 18.05.2019
  • 18.06 – 21.06.2019 – sesja