Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. protoprezbiter mgr Wiaczesław Rafalski

Urodzony 2 października 1900 r., zmarł 17 września 1974 r. Absolwent Seminarium Duchownego w Krzemieńcu (1923) i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (1929). Po otrzymaniu święceń (17.03.1924 r.) pełnił posługę kapłańską w Wiazowcu, Starosielcach i Białymstoku. W 1935 roku został kapelanem VIII Korpusu Wojska Polskiego w Toruniu. Od 15 września do 21 października 1939 roku był duchownym wojskowym Armii Polskiej w Warszawie. 21.10.1939 roku został zwolniony z obowiązków kapelana i mianowany proboszczem parafii w Toruniu. Za swoją służbę kapłańską w okresie wojny został w 1947 roku nagrodzony orderem “Za obronę Warszawy” i medalem Grunwaldu. W lutym 1947 roku został mianowany administratorem parafii na Ziemiach Zachodnich. W latach 1952-1970 był proboszczem katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku. 17.08.1970 roku został mianowany proboszczem Katedry Metropolitalnej w Warszawie i podniesiony do godności protoprezbitera. 21.09.1970 roku został mianowany rektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Funkcje te pełnił do swojej śmierci w 1974 roku. Został pochowany na prawosławnym cmentarzu na Woli w Warszawie.