Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. protoprezbiter dr Serafin Żeleźniakowicz

Urodzony 27 grudnia 1913 r., zmarł 25 grudnia 2004 r. Absolwent Seminarium Duchownego w Wilnie. W 1939 roku uzyskał absolutorium Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie wojennym został wyświęcony przez arcybiskupa grodzieńskiego Benedykta najpierw na diakona, następnie na prezbitera. Objął swoją pierwszą parafię w Hajnówce, gdzie podjął się budowy cerkwi, którą wyświęcono 11 października 1942 r. 1 października 1951 r. przez J.E. Metropolitę Makarego został mianowany rektorem seminarium. Obowiązki rektora seminarium pełnił do roku 1970. Prowadził zajęcia ze Starego i Nowego Testamentu oraz seminarium z ćwiczeń praktycznych. 17 września arcybiskup Nikanor mianował go proboszczem katedry św. Mikołaja w Białymstoku, gdzie służył aż do śmierci. W roku 1990 został podniesiony do godności protoprezbitera. Został pochowany na prawosławnym cmentarzu w Białymstoku na Wygodzie.