Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk

Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej (1978) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1981). W latach 1981-1989 wikariusz Katedry Metropolitalnej w Warszawie. Od 1982 roku pracuje w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT. W 1996 obronił pracę doktorską w ChAT. Od 2008 r. profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Patrologii. Od 1985 roku wykładowca w Prawosławnego Seminarium Duchownego, a od 15 sierpnia 1987 roku rektor Seminarium. Od 1998 do 2013 adiunkt naukowy w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca teologii dogmatycznej i teologii ikony w Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. W latach 2000-2017 przewodniczący Zespołu Redakcyjnego Kalendarza prawosławnego. Członek Rady (Zespołu) Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2017 r. przewodniczący Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej. Członek (od 1999 r.)  Zespołu Bilateralnego Prawosławno-Katolickiego w Polsce. W Prawosławnym Seminarium Duchownym prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii pasterskiej i homiletyki.