Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. mitrat prof. dr hab. Rościsław Kozłowski

Urodzony 25 marca 1936 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1955) i Moskiewskiej Akademii Duchownej w Zagorsku (1959). Od września 1960 roku wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Nauczał Historii Biblijnej Starego Testamentu, Historii Biblijnej Nowego Testamentu, katechizmu, teologii moralnej, teologii pasterskiej, teologii dogmatycznej, języka rosyjskiego i języka białoruskiego. 14 marca 1965 roku został wyświęcony na diakona, a 4 kwietnia 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1974-1977 był rektorem Seminarium. W roku 1985 obronił pracę doktorską, a w roku 1988 rozprawę habilitacyjną w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i został mianowany profesorem tej uczelni. Obecnie jest rezydentem w parafii prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.