Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. mitrat mgr Jan Sezonow

Urodzony 18 listopada 1935 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1955) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1977). W latach 1955-1959 diakon w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie. W 1959 r. pełnił obowiązki proboszcza w Jacznie, a następnie do 1961 r. był proboszczem parafii prawosławnej w Topilcu. W latach 1961-1971 proboszcz parafii prawosławnej w Kożanach. Od 1971 roku związany z seminarium, początkowo jako wychowawca i wykładowca. Prowadził wykłady z Pisma Świętego Nowego Testamentu, teologii pasterskiej i homiletyki. W latach 1977-1987 pełnił funkcję rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a w latach 1979-1984 również rektora Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. W latach 1996-1998 ponownie wykładał Pismo Święte Nowego Testamentu. W latach 1996-2003 był proboszczem Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie.