Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. mitrat mgr Bazyli Roszczenko

Urodzony 1marca 1943 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1961) i Chrześcijańskiej Akademii Duchownej. W latach 1965-1966 diakon parafii w Mielniku, a w latach 1966-1979 proboszcz parafii w Morochowie. Od 1979 do 1991 r. proboszcz parafii w Lublinie i dziekan okręgu lubelskiego. W latach 1984-1989 rektor Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej. Prowadził wykłady z Pisma Świętego Nowego Testamentu, homiletyki i liturgiki. Od marca 1991 r. jest proboszczem parafii w Narwi i dziekanem okręgu narewskiego.