Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. mitrat mgr Aleksander Kalinowicz

Urodzony 12 grudnia 1893 r., zmarł 9 stycznia 1952 r.. Absolwent Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, następnie jego wykładowca. Dyrektor internatu dla studentów Studium Teologii. Od 1938 r. do wybuchu wojny pełnił obowiązki dyrektora Prawosławnego Liceum Teologicznego. Od 1941 do 1950 r. pełnił funkcję proboszcza polskiej parafii prawosławnej, był członkiem Konsystorza Warszawskiego. Od 20 marca do 30 września 1951 r. pełnił funkcję rektora Prawosławnego Liceum Teologicznego. W seminarium wykładał język łaciński i prowadził zajęcia ze Starego Testamentu. Został pochowany na prawosławnym cmentarzu na Woli w Warszawie.