Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Ks. ihumen mgr Warsonofiusz (Doroszkiewicz)

Urodzony 2 czerwca 1956 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1977) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1982). Naukę kontynuował w Seminarium św. Włodzimierza w USA, Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. W 1979 roku wstępuje do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. 14.09.1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1982 r. wykładowca seminarium w Jabłecznej. Od 14.08.1990 r. do 15 marca 1991 roku rektor Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. Od 1991 do 1998 r. proboszcz parafii w Stanisławowie i wikariusz Katedry Metropolitalnej. 1.08.1998 r. został mianowany zastępcą rektora, starszym wychowawcą w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2001 roku przełożony Domu Zakonnego w Sakach. W roku 2004 podniesiony do godności archimandryty. W latach 2001-2006 prowadził wykłady z Pisma Świętego Starego Testamentu.