Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Abel (Popławski)

Urodzony 8 kwietnia 1958 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1980) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1984 przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Od 1987 roku wykładowca w seminarium w Jabłecznej. W 1989 r. został wyświęcony na biskupa. W tym też roku został ordynariuszem, erygowanej po wielu latach, diecezji lubelsko-chełmskiej. W latach 1989-1990 pełnił obowiązki rektora seminarium w Jabłecznej. Funkcję tę pełnił ponownie od marca 1991 r. do 1992 r., gdy decyzją Św. Soboru Biskupów rozwiązano Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. W roku 2001 otrzymał godność arcybiskupa.