Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Teksty

Wcielenie Logosu w tekstach liturgicznych i ikonografii

Charta Oekumenica – z prawosławnego punktu widzenia

Hezychazm

Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości

Historia rozwoju i kształtowania się płaszczanicy (epitafionu)

Koncepcja apokatastazy ks. Sergiusza Bułgakowa

Prymat biskupa Rzymu z perspektywy Kościoła prawosławnego

Przemówienie arcybiskupa Anastasiosa - PSD 2003-05-17

Pytania do arcybiskupa Anastasiosa - PSD 2003-05-17

O przygotowaniach do Soboru Wszechprawosławnego

Różnice w sprawowaniu św. Liturgii w prawosławnych Kościołach lokalnych

Treść nabożeństwa Płacz Bogurodzicy

Istotność studiów patrystycznych

Kazanie na święto Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni - Adam Magruk 2007

Kazanie na święto Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni - Jarosław Bałło 2014

Kazanie na święto Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni - Paweł Karczewski 2013

 

Patriarchat Aleksandryjski

Patriarchat Antiocheński

Patriarchat Bułgarski

Patriarchat Gruziński

Patriarchat Jerozolimski

Patriarchat Konstantynopolitański

Patriarchat Moskiewski

Patriarchat Rumuński

Patriarchat Serbski