Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Plan zajęć w semestrze letnim

Tygodniowy plan zajęć w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie w roku akademickim 2016/2017 (semestr letni, obowiązuje od 20 lutego 2017 roku):

Rok I

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1. Język rosyjski Śpiew cerkiewny Metodologia pracy nauk. Katechizm    
2. Język rosyjski Śpiew cerkiewny Metodologia pracy nauk. Katechizm    
3. Historia Kość. Pow. Podstawy pedagogiki Patrologia Pismo Św. N. T. Pismo Św. S. T.  
4. Historia Kość. Pow. Pedagogika etapów edu. Patrologia Pismo Św. N. T. Pismo Św. S. T.  
5. Ustaw cerkiewny Język rosyjski Język cs. Psychologia etapów edu. Język łaciński Teologia zas.
6. Ustaw cerkiewny Język rosyjski Język cs. Psychologia etapów edu. Język łaciński Teologia zas.
7.   Logika Język ukraiński      
8.   Logika Język ukraiński Język grecki Język angielski  
9.       Język grecki Język angielski  
10. Język białoruski          
11. Język białoruski          

Rok II

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1. Historia Kość. Autokef. Teologia dogmatyczna Patrologia Teologia pasterska Teologia porównawcza  
2. Historia Kość. Autokef. Teologia dogmatyczna Patrologia Teologia pasterska Teologia porównawcza  
3. Ustaw cerkiewny Śpiew cerkiewny Język cs. Teologia moralna Liturgika Teologia zas.
4. Ustaw cerkiewny Śpiew cerkiewny Język cs. Teologia moralna Liturgika  
5.   Dydaktyka ogólna Język ukraiński Pismo Św. N. T. Pismo Św. S. T.  
6.   Dydaktyka ogólna Język ukraiński Pismo Św. N. T. Pismo Św. S. T.  
7. Historia filozofii star. Język rosyjski     Język łaciński  
8. Historia filozofii star. Język rosyjski     Język łaciński  
9. Język białoruski Metodyka nauczania rel.   Język grecki Język angielski  
10. Język białoruski Metodyka nauczania rel.   Język grecki Język angielski  

Rok III

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
1. Ustaw cerkiewny Homiletyka Język cs. Pismo Św. N. T. Pismo Św. S. T.  
2. Ustaw cerkiewny Homiletyka Język cs. Pismo Św. N. T. Pismo Św. S. T.  
3. Język rosyjski Teologia dogmatyczna   Teologia pasterska Teologia porównawcza  
4. Język rosyjski Teologia dogmatyczna   Teologia pasterska Teologia porównawcza  
5. Historia PAKP Śpiew cerkiewny Prawo kościelne Seminarium dypl. Liturgika  
6.   Śpiew cerkiewny Prawo kościelne Teologia moralna Liturgika  
7.   Katechetyka Teksty patrystyczne Teologia moralna    
8.   Katechetyka        
9.            
10.