Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Studia · Konsultacje

Terminy konsultacji ze studentami ITS i sektora niestacjonarnego
w semestrze zimowym 2018/2019 roku

  • 15.10 – 21.10.2018
  • 12.11 – 18.11.2018
    • w związku z decyzją o ustanowieniu dnia 12 listopada br. dniem wolnym, konsultacje rozpoczną się od 13 listopada 2018 r.
  • 10.12 – 16.12.2018 
  • 21.01 – 27.01.2019