Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Studia · Konsultacje

Terminy konsultacji ze studentami ITS i sektora niestacjonarnego
w semestrze zimowym 2017/2018 roku.

 

  1. 16 – 21.10.2017
  2. 11 – 18.11.2017
  3. 12 – 16.12.2017
  4. 01 – 27.01.2018