Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Konsultacje

Terminy konsultacji wykładowców ze studentami sektora niestacjonarnego w roku akademickim 2016/2017 (semestr letni):

  • 20-25 lutego 2017r.
  • 27 marca - 1 kwietnia 2017r.
  • 24-29 kwietnia 2017r.
  • 29 maja - 3 czerwca 2017r.