Wybrano nowego patriarchę Moskwy i Wszechrusi
Wtorek, 27 stycznia 2009 / 18:09

W dniu dzisiejszym, już podczas pierwszego głosowania na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrano metropolite smoleńskiego i kaliningradzkiego Cyryla na szesnastego patriarchę Moskiewskiego i Wszechrusi.Wybrany na patriarche Moskwy i Wszechrusi, metropolita Smoleńska i Kaliningradu Cyryl (świeckie imię Włodzimierz Michajłowicz Gundiajew) urodził się 20 listopada 1946 r. w Leningradzie, w rodzinie duchownego.

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do leningradzkiego seminarium duchownego, a następnie do akademii duchownej, która skończył z wyróżnieniem w 1970 r.

3 kwietnia 1969 r. z rąk metropolity leningradzkiego i nowogródzkiego Nikodema (Rotowa) przyjął schimę (podstrzyżyny zakonne) i otrzymał imię zakonne Cyryl.

W latach 1970 -1971 był wykładowcą teologii dogmatycznej w Leningradzkiej Akademii Duchownej i równocześnie pełnił funkcję osobistego sekretarza metropolity Nikodema.

W latach 1971-1974 pełnił funkcję przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów.

W latach 1974-1984 pełnił funkcję rektora Leningradzkiej Akademii duchownej i Seminarium.

14 marca 1976r. został biskupem Wyborgu. Do godności arcybiskupa został podniesiony 2 września 1977roku.

Dnia 26 grudnia 1984 został arcybiskupem smoleńskim i wiaziemskim, a od 1986 roku dodatkowo kierował parafiami w Kaliningradzkim Obwodzie. Od 1988r. jest arcybiskupem smoleńskim i kaliningradzkim.

Od 13 listopada 1989r. jest przewodniczącym Wydziału do sparw konatktow zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. 21 lutego 1991r. był podniesiony do godności metropolity.

Od dnia 6 grudnia 2008 roku pełnił funkcję locum tenensa (strażnika tronu) patriarchy moskiewskiego.powrót  drukuj


Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005