Konsultacje dotyczące kształcenia teologicznego.
Piątek, 31 maja 2013 / 20:54

W dniach 27-29 maja 2013r. w Centrum Kultury Prawosławnej im. Śww. Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się VI spotkanie grupy konsultacyjnej do spraw jakości kształcenia teologicznego w Kościołach prawosławnych.Grupa QuOTE (Quality in Orthodox Theological Education) powstała w 2010 roku w celu poszukiwania możliwości i sposobu podnoszenia jakości kształcenia i weryfikacji efektów nauczania w wyższych prawosławnych szkołach teologicznych oraz dostosowania standardów kształcenia teologicznego do Europejskich Ram Kwalifikacji.

W warszawskim spotkaniu uczestniczyli prof. Paul Meyendorff  (Seminarium św. Włodzimierza w Nowym Jorku), ks. Rauno Pietarinen (Uniwersytet w Joensu), ks. prof. Daniel Benga (Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Bukareszcie), Ks. prof. Gregory Stamkopoulos (University Ecclesiastical Academy w Tesalonikach), ks. Jan Kopeykin (Patriarchat Moskiewski), ks. Zdravko Jovanovic (Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Belgradzie) oraz ks. Jerzy Tofiluk (ChAT, PSD).

Podczas spotkania, uczestnicy mówili o programach kształcenia teologicznego w poszczególnych Kościołach i uczelniach, o weryfikacji punktów ECTS. Dyskutowano o możliwości wypracowania zarysu wspólnego programu studiów w prawosławnych uczelniach teologicznych.

Podczas audiencji u Jego Eminencji, Metropolity Sawy uczestnicy spotkania opowiedzieli o planach dalszej współpracy w dziedzinie prawosławnej edukacji teologicznej i wyrazili podziękowanie za możliwość spotkania w Polsce, w Centrum Kultury Prawosławnej.


Oficjalna strona QuOTE www.nquote.eu
powrót  drukuj


Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005