Spotkanie absolwentów PSD z roku 2005
Środa, 17 czerwca 2015 / 20:49

    W pierwszym tygodniu po Pięćdziesiątnicy, w piątek 5 czerwca 2015r. w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie do swojej Alma Mater przybyli absolwenci rocznika 2005, którzy z błogosławieństwa Jego Eminecji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski świętowali jubileusz 10-lecia ukończenia wyższych studiów licencjackich.
    Uroczystości jubileuszowe zapoczątkowała Święta Liturgia o godz. 9:00 w cerkwi seminaryjnej wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy. 
    Świętej Liturgii przewodniczył rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego - ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk. Wraz z nim służyli absolwenci rocznika którzy otrzymali święcenia kapłańskie: ks. Justyn Jaroszuk, ks. Mariusz Bojczyk, ks. Roman Dubiński, ks. Piotr Fiedoruk, ks. Łukasz Ławreszuk, ks. Paweł Szwed, ks. Piotr Borowik. W nabożeństwie uczestniczyli również świeccy absolwenci tego rocznika: lektor Roman Sacharczuk oraz Marek Tofiluk. 
     Na nabożeństwie był obecny Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, a także ks. arcydiakon Paweł Tokajuk oraz wykładowcy i pracownicy Prawosławnego Seminarium Duchownego: ks. Adam Misijuk (wychowawca rocznika), ks. Adam Siemieniuk, prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, dr Olga Charkiewicz i mgr Jerzy Betlejko.
     Po Świętej Liturgii, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski odprawił molebien dziękczynny w intencji absolwentów PSD z roku 2005. 

     Metropolita Sawa w swoim słowie skierowanym do przybyłych absolwentów na początku bardzo podziękował za zaproszenie na jubileusz. Następnie wyraził wielką radość, że są podejmowane i realizowane takie spotkania absolwentów, w tym przypadku 10 lat od ukończenia duchownej uczelni.
     Jego Eminencja również podkreœlił fakt, iż większość przybyłych absolwentów to kapłani, którzy w różnych częściach Polski, w różnych diecezjach pełnią swą misję - służbę Bogu, Cerkwi i ludziom. Na koniec Metropolita Sawa życzył wszystkim absolwentom Bożego błogosławieństwa, wytrwałości i cierpliwości w dobie różnych problemów dzisiejszego świata w służbie kapłańskiej,  jak i innych posługach cerkiewnych niesionych przez absolwentów.
     W imieniu absolwentów słowa podziękowania i wdzięczności Metropolicie Sawie za obecność i błogosławieństwo wyraził ks. Justyn Jaroszuk.
     Podczas nabożeństw śpiewał chór seminaryjny
     Po nabożeństwach w seminaryjnej cerkwi odbył się uroczysty obiad. Podczas obiadu rektor ks. Jerzy Tofiluk skierował kilka słów do absolwentów. Nawiązał on do fragmentu  Pisma Świętego 2 Listu Apostoła Pawła do Koryntian, czytanego podczas Świętej Liturgii tego dnia, poświęconego śœw. Janowi Chrzcicielowi (wspomnienie trzeciego odnalezienia Głowy tegoż świętego (850r.).
     Ksiądz rektor podkreślił, iż większość absolwentów to kapłani (jak również świeccy absolwenci) są „glinianymi naczyniami” (2 Kor. 4, 7), napełnionymi Łaską Bożą. Należy bardzo dbać, aby te naczynia zawsze były mocne i szczelne, wspierane przez silną wiarę, aby Boża Łaska nie „wyciekła”  z tych naczyń.
     Podczas obiadu wspominano czas spędzony w Alma Mater w ciągu 3 lat studiów w latach 2002-2005.
     Absolwenci w sposób szczególny podziękowali Metropolicie Sawie, rektorowi ks. Jerzemu Tofilukowi oraz swemu wychowawcy ks. Adamowi Misijukowi wręczajšc jubileuszowe prezenty i śpiewając „Mnohaja Lieta”.
    
     Wszyscy absolwenci składają bardzo serdeczne wyrazy podziękowania Metropolicie Sawie za przybycie i błogosławieństwo, a w sposób szczególny wielkie wyrazy wdzięczności rektorowi ks. Jerzemu Tofilukowi i pracownikom Seminarium za przyjęcie i organizację całej jubileuszowej uroczystości.
    
     Lektor Roman Sacharczuk
powrót  drukuj
Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005