Pliki

 

 

Wszystkie utwory s± wykonywane przez chór alumnów Seminarium.

Udostępnione pliki s± własno¶ci± Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.                                                                  

 

 

 

 

Chwalitie Hospoda s niebies - "Priczastien". ¦piew kondakalny (I połowa XII wieku). Trójgłosowe opracowanie M.P. Zioło

 

Dostojno Jest - Kompozycja bułgarskiego kompozytora P. Dinewa

 

Irmosy Bogorodicznego Kanona - Pie¶ni kanonu Przenaj¶więtszej Bogurodzicy czwartego tonu. Czterogłosowe opracowanie P.G. Czesnkowa.

 

Mnogoletie - Tradycyjna czterogłosowa wersja kijowska.

 

O Tiebie radujetsia - "Zadostojnik" liturgii ¶w. Bazylego. ¦piew neumatyczny.

 

Prejdie sien zakonnaja - Dogmatyk drugiego tonu. Dwugłosowe opracowanie A.D. Kastalskiego.

 

Trisagion - ¦piew grecko-bizantyjski

 

Wkusitie i widitie - "Priczastien". ¦piew supraski z Irmologionu z 1601r.


 drukuj
Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005