Posiedzenie zespołu - dialog prawosławno-katolicki
Sobota, 11 grudnia 2010 / 14:47

W dniu 10 grudnia 2010r., w prawosławnej parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku, odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Zespołu Bilateralnego Katolicko-PrawosławnegoObradom przewodniczyli współprzewodniczący Zespołu: Ks. Arcybiskup Abel i Ks. Biskup Tadeusz Pikus.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z ekumenicznym dialogiem katolicko-prawosławnym, w tym przyszłoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kontynuowano także temat małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej.powrót  drukuj


Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005