Rekrutacja

O przyjęcie  do Prawosławnego Seminarium Duchownego mogą ubiegać się kandydaci wyznania prawosławnego, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.


Na adres Seminarium należy przesłać następujące dokumenty:

 

  1. podanie
  2. życiorys
  3. świadectwo maturalne (może być odpis)
  4. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  5. metryka chrztu świętego
  6. misja kanoniczna biskupa diecezjalnego
  7. opinia proboszcza
  8. świadectwo zdrowia
  9. kserokopię dowodu osobistego
  10. trzy zdjęcia.

Przyjęcie do Seminarium odbywa się na podstawie konkursu świadectw

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Seminarium na rok 2017/2018 powinni złozyć dokumenty do 31 lipca 2017r. na adres:

 

Prawosławne Seminarium Duchowne

ul. Paryska 27

03-945 Warszawa

 

 


 drukuj
Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005