Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Kontakt

Prawosławne Seminarium Duchowne

ul. Paryska 27
03-945 Warszawa

tel.: 22 617 83 48
fax: 22 616 03 71

email: psd@psd.edu.pl

Konto bankowe

40 1020 1127 0000 1102 0073 7114
PKO BP XII O/Warszawa

Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

ks. prot. dr Andrzej Lewczak
kiodo@orthodox.pl;  tel. 669 983 939

 

Lokalizacja