Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

7/20 maja 2017r. Sobota

  • 17.00 - Całonocne czuwanie.

8/21 maja 2017r. Niedziela VI po Wielkanocy. O Ślepcu. Św. Jana Teologa.

  • 9.00 - Liturgia św. Jana Chryzostoma.
  • 17.00 - Całonocne czuwanie.

9/22 maja 2017r. Poniedziałek. Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari.

  • 7.00 - Liturgia św. Jana Chrysostoma.

10/23 maja 2017r. Wtorek. 

  • 21.00 - Jutrznia

11/24 maja 2017r. Środa. Zakończenie święta Paschy. Św. św. Cyryla i Metodego.

  • 7.00 - Liturgia św. Jana Chryzostoma.
  • 17.00 - Całonocne czuwanie.

12/25 maja 2017r. Czwartek. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

  • 9.00 - Liturgia św. Jana Chryzostoma.

14/27 maja 2017r. Sobota.

  • 17.00 - Całonocne czuwanie.

15/28 maja 2017r. Niedziela VII po Wielkanocy. Św. św. Ojców I Soboru Powszechnego.

  • 9.00 - Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

Porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.