Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Porządek nabożeństw

Najbliższe nabożeństwa w cerkwi seminaryjnej:

 

7 września/ 20 września 2017r. Środa. 

  • 17.00 - Całonocne czuwanie.

8 września/ 21 września 2017r. Czwartek.  Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Inauguracja nowego roku akademickiego.

  • 9.00 - Liturgia św. Jana Chryzostoma.

 

 

Porządek nabożeństw w cerkwi seminaryjnej

W wigilię niedziel i świąt ze znakiem czerwonego krzyża w kole (zobacz: kategorie świąt) sprawowane jest całonocne czuwanie (wsienocznoje bdienije) o godz. 17:00, a w niedzielę i dni świąteczne sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 9:00.

W święta ze znakiem czerwonego krzyża w półkolu i czerwonego krzyża sprawowana jest Liturgia Święta o godz. 7:00.

W cerkwi seminaryjnej w okresie roku szkolnego codziennie sprawowane są modlitwy poranne i wieczorne.