Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Wykładowcy

Wykładowcy Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej (w porządku alfabetycznym):

 1. ks. prot. dr Artur Aleksiejuk
 2. prof. dr Marek Ambroży (†)
 3. dr Jan Anchimiuk (obecnie J.E. Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz)  (†)
 4. ks. Andrzej Andrejew (†)
 5. ks. mitrat mgr Aleksy Andrejuk
 6. mgr Ludmiła Andrejuk
 7. ks. prot. dr Andrzej Baczyński
 8. mgr Luba Bańkowska de Leon
 9. ks. prot. prof. dr hab. Marian Bendza
 10. dr Olgierd Krzysztof Benedyktowicz
 11. mgr Jerzy Betlejko
 12. Andrzej Boublej
 13. mgr Tamara Busłowicz (†)
 14. dr Lilla Busłowska
 15. dr Olga Charkiewicz
 16. ks. hieromnich Miron (Chodakowski) (później J.E. Arcybiskup dr Miron) (†)
 17. mgr Marek Dmitruk
 18. mgr Piotr Domańczuk (†)
 19. J. E. Biskup Bazyli (później J.E. Metropolita Bazyli) (†)
 20. ks. prot. mgr Jerzy Doroszkiewicz (obecnie ks. mitrat)
 21. ks. archimandryta dr Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) (obecnie dr hab.)
 22. mgr Julian Duda (obecnie ks. prot.)
 23. ks. prot. mgr Michał Dudicz (obecnie ks. mitrat)
 24. mgr Marcella Erigina-Smerd
 25. mgr Eugenia Florczak
 26. mgr Roman Gałan (†)
 27. ks. hieromnich Adam (Godun) (obecnie ks. Ihumen)
 28. Jan Gołubowski (†)
 29. mgr Mikołaj Hajduk (†)
 30. ks. mgr Krzysztof Haluch (†)
 31. J.E. Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Hrycuniak)
 32. mgr Tamara Iwaszkiewicz-Markowska
 33. Stefan Janczukowicz (†)
 34. mgr Sławomir Jarocewicz (obecnie ks. prot.)
 35. ks. hieromnich Mitrofan Jurczuk (obecnie J.E. metropolita Mitrofan - Ukraina)
 36. mgr Jarosław Kadylak (obecnie ks. prot. dr hab.)
 37. ks. mitrat mgr Aleksander Kalinowicz (†)
 38. ks. prot. mgr Bazyli Kalinowski
 39. mgr Elwira Kaliszewicz
 40. mgr Katarzyna Karpiuk
 41. mgr Romana Kilarska
 42. ks. prof. dr Jerzy Klinger (†)
 43. mgr Michał Klinger
 44. mgr Wsiewołod Konach (obecnie dr)
 45. mgr Sergiusz Korch (obecnie ks. mitrat)
 46. mgr Mikołaj Kozłowski
 47. ks. mitrat prof. dr hab. Rościsław Kozłowski
 48. ks. hieromnich mgr Gabriel (Krańczuk)
 49. ks. mgr Wiaczesław Krawczuk
 50. ks. mgr Adam Kuczma
 51. ks. prot. dr Andrzej Kuźma
 52. ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski (senior) (†)
 53. ks. prot. mgr Mikołaj Lenczewski (junior) (później ks. mitrat) (†)
 54. ks. prot. mgr Eugeniusz Lewicki (†)
 55. doc. dr Aleksander Łapiński (†)
 56. ks. dr Marek Ławreszuk (obecnie ks. prot. dr hab., prof. UwB)
 57. ks. prot. Wsiewołod Łopuchowicz (†)
 58. ks. prot. Jan Łukaszuk (obecnie ks. mitrat)
 59. mgr Łysynkiewicz Józef (później ks. prot) (†)
 60. J. E. Biskup dr Paisjusz (Martyniuk)
 61. ks. prot. mgr Piotr Martyniuk (†)
 62. ks. hieromnich Włodzimierz (Melnik) (obecnie J.E. Biskup Włodzimierz - Ukraina)
 63. prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 64. ks. prot. dr Adam Misijuk
 65. mgr Włodzimierz Misijuk (obecnie ks. prot.)
 66. dr Nadzieja Myszko
 67. ks. prot. mgr Mikołaj Niesłuchowski (później J.E. Arcybiskup Nikanor) (†)
 68. J.E. Arcybiskup prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski)
 69. ks. mitrat dr Henryk Paprocki
 70. mgr Jerzy Pawluczuk
 71. dr Włodzimierz Karol Platajs
 72. J. E. Biskup Abel (Popławski) (obecnie J.E. Arcybiskup)
 73. ks. prot. Mikołaj Potapczuk (później ks. archimandryta Nikon) (†)
 74. ks. protoprezbiter mgr Wiaczesław Rafalski (†)
 75. ks. ihum. Szymon (Romańczuk) (obecnie J.E. Arcybiskup dr Szymon)
 76. dr Mikołaj Roszczenko
 77. ks. mitrat mgr Bazyli Roszczenko
 78. ks. hieromnich Tymoteusz Sawczuk (obecnie ks. archimandryta)
 79. ks. prot. dr Doroteusz Sawicki
 80. ks. prot. mgr Atanazy Semeniuk (później ks. arcyprezbiter) (†)
 81. mgr Mikołaj Sendulski (†)
 82. ks. mitrat mgr Jan Sezonow
 83. mgr Damian Sidorczuk (†)
 84. ks. prot. mgr Adam Siemieniuk
 85. mgr Daria Siemieniuk
 86. Jarosław Siomak
 87. Eugeniusz Skowroński (obecnie ks. protodiakon)
 88. ks. prot. dr Tomasz Stempa
 89. ks. prot. Aleksy Subotko
 90. ks. prot. Wiktor Szajkowski
 91. ks. diakon mgr Leonid Szeszko (później ks. prot.) (†)
 92. ks. prot. dr Aleksy Szewiel (†)
 93. ks. mgr Jerzy Szurbak
 94. ks. prot. dr Anatol Szymaniuk
 95. ks. prot. Antoni Tatiewski (†)
 96. ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk
 97. ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk, prof. ChAT
 98. mgr Jerzy Tokarewski (później ks. mitrat) (†)
 99. ks. protd. mgr Włodzimierz Trusiewicz (obecnie archidiakon)
 100. mgr Mikołaj Wawryszewicz
 101. mgr Katarzyna Wnuczko
 102. ks. prot. mgr Aleksy Leszek Wojciuk
 103. prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
 104. Paweł Woskresienski (†)
 105. ks. hieromnich dr Onufry (Vaillant)
 106. dr Jan Zieniuk
 107. dr Paul Ziolo
 108. ks. mitrat dr Aleksy Znosko (†)
 109. ks. mitrat dr Serafin Żeleźniakowicz (później ks. protoprezbiter) (†)
 110. Wiera Żełubowska (†)
 111. ks. hieromnich Rafael (Żuk)