Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Rektorzy · Ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk

Urodzony 20 listopada 1957 r. Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej (1978) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1981). W latach 1981-1989 wikariusz Katedry Metropolitalnej w Warszawie. Od 1982 roku pracuje w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT. W 1996 obronił pracę doktorską w ChAT. Od 2008 r. profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Patrologii. Od 1985 roku wykładowca w Prawosławnego Seminarium Duchownego, a od 15 sierpnia 1987 roku rektor Seminarium. Od 1998 do 2013 adiunkt naukowy w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca teologii dogmatycznej i teologii ikony w Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. W Prawosławnym Seminarium Duchownym prowadzi wykłady i ćwiczenia z teologii pasterskiej i homiletyki.