Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Zabezpieczony: Absolwenci · Lata od 1993 do 2000

1992/1993

 1. Barańczuk Arkadiusz
 2. Busłowski Andrzej
 3. Gocko Marek
 4. Kazimiruk Jan
 5. Kłubowicz Grzegorz
 6. Kochan Sławomir
 7. Kulik Jerzy
 8. Lewczak Mirosław
 9. Martynowicz Mirosław
 10. Misiejuk Andrzej
 11. Misijuk Adam
 12. Nikolski Piotr
 13. Pańkowski Jerzy
 14. Sterlingow Paweł
 15. Wawreniuk Marek
 16. Wojciuk Tomasz

1993/1994

 1. Cyrkun Tomasz
 2. Jakimiuk Piotr
 3. Niczyporuk Mirosław

1994/1995

 1. Bartoszewicz Adam
 2. Godun Jarosław
 3. Kosiński Piotr
 4. Martyniuk Roman
 5. Płoński Roman

Klasa III (według nowego systemu)

 1. Antychowicz Jarosław
 2. Awksietijuk Janusz
 3. Dmitruk Marek
 4. Jaroszuk Andrzej
 5. Jurczuk Aleksander
 6. Kowalinskij Cyryl
 7. Rajecki Piotr
 8. Sorokanycz Sławomir
 9. Świderski Mirosław
 10. Pietkiewicz Piotr (z.)

1995/1996

 1. Ks. Hierodiakon Andrzej (Borkowski)
 2. Iwanczenkow Dionizy
 3. Maciuka Marek
 4. Romańczuk Marian
 5. Stefanowski Paweł
 6. Stremkowski Andrzej
 7. Syczewski Jarosław
 8. Waszczuk Marek

1996/1997

 1. Jakimiuk Jan
 2. Jakoniuk Arkadiusz
 3. Łukaszewicz Dymitr
 4. Ostaszewicz Marek
 5. Sacharczuk Michał
 6. Weremiejewicz Adam
 7. Kojło Jan (z.)
 8. Łubko Jarosław (z.)

1997/1998

 1. Bołtromiuk Jerzy
 2. Chilimoniuk Piotr
 3. Graban Artur
 4. Jóźwik Dariusz
 5. Łobanowski Marek
 6. Martynowicz Adam
 7. Naumowicz Grzegorz
 8. Pawluczuk Grzegorz
 9. Siemieniuk Adam
 10. Sołościuk Jarosław
 11. Biełow Rustam (z.)

1998/1999

 1. Baczyński Andrzej
 2. Bieroza Andrzej
 3. Bonifatiuk Marek
 4. Drużba Marek
 5. Dzienisiuk Adam
 6. Falkowski Paweł
 7. Jóźwik Jarosław
 8. Kiryluk Jan
 9. Klimiuk Jerzy
 10. Korniluk Bogdan
 11. Maksimiuk Jarosław
 12. Matwiejczuk Bogdan
 13. Michalak Jarosław (z.)
 14. Wielisiejczyk Jan

1999/2000

 1. Aleksiejuk Artur
 2. Bołbot Andrzej
 3. Brzyckich Aleksy
 4. Ciełuszecki Jarosław
 5. Grycz Andrzej
 6. Jurczuk Mariusz
 7. Kondraciuk Adam (z.)
 8. ks. Kosiński Wiaczesław (z.)
 9. Kuczyński Mirosław
 10. Litwiniuk Marek
 11. Roszczenko Aleksander
 12. Samoluk Paweł
 13. Stefanowicz Adam
 14. Tokajuk Paweł
 15. ks. Korabiejnikow Gienadij (z.)
 16. Turek Piotr (z.)
 17. Biegluk Grzegorz (z.)
 18. Jakimczuk Jarosław (z.)
 19. Jaszczuk Jerzy (z.)
 20. Ks. Ogurek Jarosław (z.)