Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Zabezpieczony: Absolwenci · Lata od 1981 do 1992

Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej

1980/1981

 1. Boublej Andrzej
 2. Charytoniuk Jerzy
 3. Domaracki Wiaczesław
 4. Fiedoruk Anatol
 5. Godun Jarosław
 6. Łapiński Mikołaj
 7. Mayer Sławomir
 8. Packiewicz Roman
 9. Skowroński Eugeniusz
 10. Urbanowicz Stefan
 11. Weremiejuk Teodor
 12. Wowniuk Józef
 13. Klimiuk Mikołaj

1981/1982

 1. Antonowicz Jan
 2. Bołtryk Sławomir
 3. Hasiuk Jerzy
 4. Ignaciuk Jerzy
 5. Konach Mikołaj
 6. ks. Krańczuk Jerzy
 7. Kulik Jan
 8. Markiewicz Mikołaj
 9. Tomaszewski Mirosław
 10. Siwko Ryszard
 11. Siwko Jerzy (z.)

1982/1983

 1. Bójko Eugeniusz
 2. Całpiński Józef
 3. Dubec Jan
 4. Owsieniuk Mikołaj
 5. Plis Jerzy
 6. Szczur Jerzy
 7. Troc Jan
 8. Łapiński Eugeniusz
 9. ks. Ackiewicz Jerzy
 10. Martyniuk Anatol

1983/1984

 1. Andrejuk Aleksy
 2. Czurak Jerzy
 3. Dmitruk Jan
 4. Gawryluk Walenty
 5. Jarocewicz Sławomir
 6. Korowaj Mirosław
 7. Kulik Aleksander
 8. Łomaszkiewicz Sławomir
 9. Smoktunowicz Waldemar
 10. Stepaniuk Jan
 11. Szeszko Leonid
 12. Nielipiński Andrzej
 13. Troc Sławomir
 14. Tyszuk Władysław
 15. Wojciuk Leszek Aleksy
 16. Zdrojewski Eugeniusz
 17. Ks. Tokajuk Anatol (z.)
 18. ks. Karpiuk Jan (z.)
 19. ks. Szajkowski Wiktor (z.)

1984/1985

 1. Bogacewicz Jerzy
 2. Bołtryk Piotr (z.)
 3. Charkiewicz Jerzy
 4. Habura Antoni
 5. Jakimiuk Marek
 6. Kondratiuk Sławomir
 7. Martyniuk Andrzej
 8. Masajło Władysław
 9. Niesteruk Piotr
 10. Ostapkowicz Mirosław
 11. Pasieka Michał
 12. Szmydki Jan
 13. Lenczewski Piotr (W)

1985/1986

 1. Dobosz Aleksander
 2. Kondratowicz Roman
 3. Łysynkiewicz Aleksander
 4. Mruk Stefan
 5. Siwierski Jan
 6. Androsiuk Michał (z.)
 7. Podgajecki Eugeniusz (z.)

1986/1987

 1. Bowtruczuk Sergiusz
 2. Ciołka Dariusz
 3. Fiedoruk Sławomir
 4. Grygiewicz Jarosław
 5. Jermołaj Mirosław
 6. Ochrymiuk Jerzy
 7. Iwaniuk Eugeniusz (z.)
 8. ks. Kulik Mirosław (z.)

1987/1988

 1. Awksietijuk Sławomir
 2. Dmitruk Jerzy
 3. Fiedoruk Władysław
 4. ks. Jarmocik Anatol
 5. Kulik Andrzej
 6. Kuryłowicz Aleksy
 7. Malinowski Aleksander
 8. Omieljańczuk Sławomir
 9. Pawluczuk Andrzej
 10. Ks. Pugacewicz Andrzej
 11. Romaniuk Arkadiusz
 12. Tarasiewicz Eliasz
 13. Tetiurka Wiktor
 14. Suszczenia Aleksander (z.)
 15. Gacuta Jan (z.)
 16. Ks. Suszcz Eugeniusz (z.)

1988/1989

 1. Bołbot Andrzej
 2. Charkiewicz Witold
 3. Fiedorczuk Eugeniusz
 4. Godun Adam
 5. Hajduk Mikołaj
 6. Lipiński Jan
 7. Łomaszkiewicz Michał
 8. Łoś Andrzej
 9. Malisz Jerzy
 10. Sawicki Adam
 11. Ks. hieromnich Rafael (Żuk)
 12. Sawicki Doroteusz

1989/1990

 1. Ks. Chodakowski Mikołaj (z.)
 2. Ciuchaj Michał
 3. Dubec Roman
 4. Juszkiewicz Piotr
 5. Kaczan Andrzej
 6. Kirda Bogdan (z.)
 7. Koziejuk Ireneusz
 8. Leończuk Witalis
 9. Łoś Jarosław (z.)
 10. Markiewicz Michał
 11. Mironko Arkadiusz (z.)
 12. Oreszuk Jarosław
 13. Osiennik Jerzy
 14. Ks. Diakon Pytel Jerzy (z.)
 15. Snarski Piotr
 16. Sokołowski Arkadiusz
 17. Worhacz Lubomir
 18. Zielepucha Arkadiusz
 19. Pawluczuk Jerzy
 20. Sapieżko Eugeniusz
 21. Jakimiuk Marek (W)
 22. Kos Andrzej (W)
 23. Nikitiuk Paweł (W)
 24. Opolski Andrzej (W)

1990/1991

 1. Chomaciuk Włodzimierz
 2. Feleńczak Julian
 3. Kuźma Andrzej
 4. Nos Jarosław (z.)
 5. Dudra Andrzej
 6. Fionik Doroteusz (z.)
 7. Oniszczuk Piotr (z.)
 8. Sacharczuk Andrzej (z.)
 9. Bryk Tomasz (W)
 10. Karpiuk Aleksander (W)
 11. Kulik Jerzy (W)
 12. Leoniuk Jarosław (W)
 13. Łuciuk Mirosław (W)
 14. Mokrauz Jerzy (W)

1991/1992

 1. Betlejko Jerzy
 2. Bosak Bazyli
 3. Iwaniuk Andrzej
 4. Kiryluk Piotr
 5. Kononiuk Piotr
 6. Kulik Jan
 7. Lewczuk Adam (z)
 8. Lewczuk Tomasz
 9. Łapiński Paweł
 10. Nazaruk Piotr
 11. Pagór Jarosław
 12. Pupczyk Piotr (z)
 13. Sapieżyński Anatol
 14. Siegień Igor
 15. Sawczuk Bazyli
 16. Smoktunowicz Jerzy
 17. Wołkowycki Jan
 18. Wróblewski Jan (z.)
 19. Ks. Hieromnich Paisjusz (Martyniuk)