Prawosławne Seminarium Duchowne

w Warszawie

Zabezpieczony: Absolwenci · Lata od 1961 do 1974

1960/1961

 1. Anchimiuk Jan
 2. Czapiuk Eugeniusz
 3. Karczewski Stefan
 4. Kondratiuk Jan
 5. Parfen Włodzimierz
 6. Roszczenko Bazyli
 7. Trusiewicz Włodzimierz
 8. ks. diakon Kiryk Anatol (z.)

1961/1962

 1. Hnatów Jerzy
 2. Hnatów Piotr
 3. Jakubowski Włodzimierz
 4. Mackiewicz Jerzy
 5. Misiejuk Grzegorz
 6. Nikitiuk Mikołaj
 7. Olesiuk Walenty
 8. Szyryński Grzegorz
 9. Żeleźniakowicz Arseniusz
 10. Filipczuk Jan
 11. ks. Sienkiewicz Atanazy

1962/1963

 1. Buciora Jarosław
 2. Martyniuk Piotr
 3. Senejko Jerzy
 4. Siwiec Paweł
 5. Stepaniuk Grzegorz
 6. ks. Fedasz Anatol
 7. Szurbak Jerzy
 8. 1963/1964
 9. Bańkowski Sergiusz
 10. Iljaszuk Mikołaj
 11. Jakoniuk Grzegorz

1964/1965

 1. Bogus Włodzimierz
 2. Łukaszuk Michał
 3. Seńcio Bogdan
 4. Wasieczko Michał
 5. Wawryszewicz Mikołaj
 6. Kozłowski Mikołaj

1965/1966

 1. Kosakowski Eugeniusz
 2. Trochanowski Piotr
 3. Wysocki Aleksander

1966/1967

 1. Antosiuk Walerian
 2. Jaroszuk Jan
 3. Kiryluk Marek
 4. Łabyk Andrzej
 5. Sawczuk Włodzimierz
 6. Szełomow Aleksander

1967/1968

 1. Ignaciuk Bazyli
 2. Kononiuk Paweł
 3. Korch Sergiusz
 4. Mironko Aleksander
 5. Patejczuk Pantelejmon
 6. Sapieżyński Jakub
 7. Wołosiuk Włodzimierz
 8. Jankowski Leonidas

1968/1969

 1. Andrejuk Bazyli
 2. Bendza Marian
 3. Jakimiuk Andrzej
 4. Kaczor Michał
 5. Kadylak Jarosław
 6. Szumikowski Włodzimierz
 7. Żornaczuk Eugeniusz

1969/1970

 1. Ostapczuk Mikołaj
 2. ks. Mironko Jan (z.)
 3. Troc Jan
 4. ks. Siegień Anatol (z.)
 5. Gutowski Antoni

1972/1973

 1. Dudicz Michał
 2. Hajtko Jan
 3. Klimiuk Aleksander
 4. Martynowicz Eugeniusz